Dzięki ValueView® wyeliminujesz nierentowne zadania z Twojej organizacji

ValueView® to innowacyjna metoda mierzenia oraz zwiększania rentowności zadań, stanowisk oraz procesów pracy. Badanie ValueView® przeprowadzane jest w formie prostych ankiet elektronicznych. Jego wyniki prezentowane są w postaci ilościowych wskaźników rentowności, umożliwiają natychmiastową poprawę efektywności organizacji.

Podstawową badaną jednostką są zadania wykonywane przez pracowników. Pomiar polega na porównaniu podaży pracy przeznaczonej na wykonanie poszczególnych zadań do popytu, jaki organizacja i jej klienci generują na te zadania. ValueView® analizuje kilka parametrów każdego z badanych zadań, w tym ich ważność oraz wystarczalność z punktu widzenia ich beneficjentów (odbiorców). Analiza korelacji zadań, ich kosztów oraz korzyści, jakie one przynoszą, pozwala na wyliczenie rentowności każdego zadania wykonywanego na każdym stanowisku w badanej organizacji.

<strong>Analiza rentowności ValueView® pozwala wyselekcjonować zadania nierentowne, których redukcja obniży koszty organizacji oraz zadania, w które powinno się inwestować</strong>

Dowiedz się więcej: pobierz Opis produktu_ValueView_2017