Niewielka pracochłonność,
a przede wszystkim niskie koszty

Metoda ValueView® wykorzystuje proste i nowoczesne rozwiązania informatyczne. Dzięki nim badanie jest bardzo mało obciążające dla uczestników. Badanie prowadzane jest metodą prostych elektronicznych ankiet. W badaniu uczestniczą wybrani pracownicy firmy oraz osoby, dla których wykonywane są zadania, tzw. beneficjenci. Badanie ValueView® przebiega w trzech etapach:

  • Krok 1: uczestnicy badania opisują czynności, którymi się zajmują,
  • Krok 2:uczestnicy badania wskazują beneficjentów dla których czynności te są wykonywane,
  • Krok 3: ocena badań przez beneficjentów z punktu widzenia ich przydatności i wpływu na osiągane wyniki

Dzięki badaniu każdy pracownik uzyskuje informację precyzyjną i najbardziej aktualną informację o tym, które wykonywane przez niego zadania są organizacji bardzo potrzebne, a z których może on stopniowo rezygnować. Co więcej, dowiaduje się również jaka jest wartość tych zadań dla ich bezpośrednich odbiorców (beneficjentów). Taka informacja, aktualizowana periodycznie, buduje w organizacji zjawisko samo-kalibracji, tzn. stopniowego dopasowywania się wszystkich procesów do potrzeb i celów organizacji.

Dowiedz się więcej: pobierz Opis produktu_ValueView_2017