ValueView® w styczniowym
numerze magazynu Benefit

Rentowność pracy. Jak nadać jej sens?

Z badań Instytutu Rentowności Pracy wynika, że ok. 30 proc. zadań wykonywanych przez pracowników firm jest nierentowna lub w ogóle niepotrzebna. Gdyby udało się odzyskać chociaż połowę tego czasu, firmy zwiększyłyby swoją rentowność co najmniej dwukrotnie! W organizacji zatrudniającej 100 osób oszczędność wyniosłaby milion złotych!

Autor: Robert Reinfuss

Całość publikacji: Benefit_Rentowność pracy