Od pomnażania potencjału do rentowności

Kompetencje pracowników i ich zaangażowanie są wartościami dla firmy, ale tylko pod warunkiem, że ta je wykorzystuje. Czas poświęcony pracy jest rentowny, gdy jej wartość przewyższa koszty. Pomnażanie zasobów poprzez rekrutację, szkolenia, motywowanie i kontrolę, dotychczas priorytet polityki personalnej, ustępuje miejsca nowemu priorytetowi – rentowności.