Pomiar wartości pracy

Pracownikowi dużej organizacji trudno jest stwierdzić, czy to, co robi,
ma wartość i czy jest potrzebne. Jego praca niemal zawsze jest bowiem
częścią większego procesu, o którego efektach sam nie decyduje.
Wystarczy, żeby np. cena za wytworzony produkt była zbyt wysoka,
aby najlepiej wykonana praca, włożona w jego wytworzenie, poszła
na marne. Z kolei zadania, których sensu pracownik zupełnie nie rozumie,
mogą mieć kluczowe znaczenie dla firmy. Jak zmienić taki stan?