Value View® info

ValueView® to innowacyjna metoda mierzenia oraz zwiększania rentowności zadań,
stanowisk oraz procesów pracy. Badanie ValueView® przeprowadzane jest w formie
prostych ankiet elektronicznych. Jego wyniki prezentowane są w postaci ilościowych
wskaźników rentowności, umożliwiają natychmiastową poprawę efektywności organizacji.